APK Keuring

De APK keuring is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Hakkers Autotechniek is een erkend RDW APK keuringsstation in Hardenberg. Voor een APK keuring van uw personenauto of bedrijfswagen bent u bij onze garage in Hardenberg aan het juiste adres. Indien u de APK keuring combineert met een grote beurt is deze GRATIS.

RDW APK keuringDe APK keuring is een momentopname en is geen garantie dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen verder onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijven dus belangrijk.

Wanneer en hoe vaak een APK keuring?

APK keuring HardenbergAls u een voertuig in uw bezit heeft, is het belangrijk om te weten óf en wanneer deze APK goedgekeurd moet zijn. Als uw voertuig APK plichtig is, dan mag u niet rijden zonder geldige APK. Doet u dat wel, dan krijgt u daarvoor een boete van de RDW of de politie. Als u een ongeluk krijgt met een niet goedgekeurd voertuig, dan keert uw verzekeringsmaatschappij mogelijk geen geld uit. Het is dus van groot belang om te weten wanneer uw voertuig APK gekeurd moet zijn.

Als uw voertuig al eerder is gekeurd, dan kunt u de vervaldatum van de APK keuring bekijken die op het APK keuringsrapport staat. Vóór deze datum moet het voertuig opnieuw zijn goedgekeurd.

Als uw voertuig nog niet eerder is gekeurd gelden er voor bepaalde categorieën voertuigen verschillende regels. We zetten ze hieronder voor u op een rijtje:

* Personenauto’s (met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg) en lichte bedrijfsauto’s (met een maximaal toegestane massa tot en met 3.500 kg)

  • Datum eerste toelating na 1 januari 2005 – Brandstof: benzine, alcohol en/of elektromotor – Eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar
  • Datum eerste toelating na 1 januari 2005 – Brandstof: diesel, gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch) – Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
  • Datum eerste toelating vóór 1 januari 2005, voertuig niet ouder dan 30 jaar – alle soorten – Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
  • Voertuig 30 jaar of ouder – alle soorten – Eens per 2 jaar
  • Datum eerste toelating vóór 1 januari 1960 – alle soorten – Geen APK plicht

* Zware voertuigen (boven de 3.500 kg)

  • Datum eerste toelating na 1 januari 1960 – alle soorten – Elk jaar APK
  • Datum eerste toelating vóór 1 januari 1960 – alle soorten – Geen APK plicht

Bijzondere voertuigen (taxi, ambulance, bus, vervoer gevaarlijke stoffen)

  • Alle toelatingsdata – alle soorten – Elk jaar APK

Als de brandstof van uw voertuig wijzigt, dan kan dit van invloed zijn op de keuringsdatum.

APK keuring – Keuringsrapport bewaren

Als uw voertuig voor de APK is gekeurd, ontvangt u een APK keuringsrapport, zowel bij goedkeuring als bij afkeuring van het voertuig. Is het voertuig goedgekeurd, dan is het keuringsrapport geldig tot de vervaldatum.

Op het keuringsrapport geeft de APK keurmeester de reparatie-, afkeur-, en adviespunten aan. Adviespunten zijn gebreken die nú nog niet tot een afkeuring leiden, maar die u wel binnenkort moet vervangen of repareren. Als het voertuig is afgekeurd is, staan er afkeurpunten op het rapport.

Bewaar het keuringsrapport altijd goed. U hebt dit rapport onder andere nodig als u tegen het resultaat van de keuring in beroep wilt gaan. In sommige gevallen hebt u het ook nodig als u met het voertuig in het buitenland rijdt.